Alba

by Martim Monitz

supported by
/
 • Streaming + Download

  Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.

    25 PLN  or more

   

 • Record/Vinyl + Digital Album

  Released February 1, 2019

  Kontakt: merch@martim-monitz.com

  Martim Monitz:
  Marcin Jędrysiak - bg.
  Klaudiusz Kwapiszewski - dr., voc.
  Piotr Szczepański - g., voc.

  Feat:
  Bartłomiej Frank: sax w “Nikt nie jest”
  Tomasz Gadecki: sax w “Albo”, “Spasiba”, “Wilki z miasta”

  Nagrano pomiędzy 2017 i 2018 w Studiu im. Alberta Hofmanna
  Realizacja nagrań i mastering: Bartłomiej Frank


  Atman-Music AT017
  Extinction Records EX033

  Includes unlimited streaming of Alba via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.
  ... more
  ships out within 1 day

    50 PLN or more 

   

 • Compact Disc (CD) + Digital Album

  Released February 1, 2019

  Kontakt: merch@martim-monitz.com

  Martim Monitz:
  Marcin Jędrysiak - bg.
  Klaudiusz Kwapiszewski - dr., voc.
  Piotr Szczepański - g., voc.

  Feat:
  Bartłomiej Frank: sax w “Nikt nie jest”
  Tomasz Gadecki: sax w “Albo”, “Spasiba”, “Wilki z miasta”

  Nagrano pomiędzy 2017 i 2018 w Studiu im. Alberta Hofmanna
  Realizacja nagrań i mastering: Bartłomiej Frank


  Atman-Music AT017
  Extinction Records EX033

  Includes unlimited streaming of Alba via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.
  ... more
  ships out within 1 day

    30 PLN or more 

   

 • Pierwsza i druga płyta na winylu - w zestawie taniej.
  1st and 2nd album together in lower price.

  Pytania/Questions?
  merch@martim-monitz.com

  Cena regularna (regular price)
  - 1st album Martim Monitz: 40 PLN
  - "Alba": 50 PLN
  = 90 PLN

  W zestawie (Bundle price)
  = 70 PLN

  W zestawie (set includes):
  1st album "Martim Monitz" (LP + CD)
  martim-monitz.bandcamp.com/album/martim-monitz-2
  +
  2nd album "Alba" (LP+CD+Insert w. Lirycs)
  martim-monitz.bandcamp.com/album/alba

  Includes unlimited streaming of Alba via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.
  ... more
  ships out within 1 day

    70 PLN or more 

   

1.
03:23
2.
3.
10:08
4.
5.
6.
7.
8.
9.
07:00
10.
05:45

about

Martim Monitz:
Marcin Jędrysiak - bg.
Klaudiusz Kwapiszewski - dr., voc.
Piotr Szczepański - g., voc.

Bartłomiej Frank: sax w “Nikt nie jest”
Tomasz Gadecki: sax w “Albo”, “Spasiba”, “Wilki z miasta”

Nagrano pomiędzy 2017 i 2018 w Studiu im. Alberta Hofmanna
Realizacja nagrań i mastering: Bartłomiej Frank
Nagranie saksofonu Tomka: Tomasz Rosman, Wejherowskie Centrum Kultury
Fotografia: Magdalena Rosman
Tłumaczenie tekstów na j. angielski: Maciej Płaza
Projekt: P.Sz.

Atman-Music AT017
Extinction Records EX033

Muzyka: Martim Monitz
Słowa: Piotr Szczepański
(w ”Drodze” wykorzystano cytaty z F. Kafki )

credits

released February 1, 2019

license

all rights reserved

tags

about

Martim Monitz Poznan, Poland

Jesteśmy z Poznania, graliśmy wiele lat w różnych składach, od noise'owego Ciastka z początku lat 90tych po nowofalowo psychodeliczny Hipnote. W Martim Monitz spotkaliśmy się, by zagrać, co nie zostało zagrane i opowiedzieć, co nie zostało opowiedziane. ... more

contact / help

Contact Martim Monitz

Streaming and
Download help

Redeem code

Track Name: Wiatr
(EN ver. below)
Pociągasz mnie
jak mało kto
Ciągniesz na dno
w piaszczyste tło

Chciałbym ci uciec w porę
jak deszczu kropla spaść
na kamienną podłogę
zniknąć jak po bucie ślad

I będę biegł
do końca sam
I będę biegł
do końca sam

Nigdy nie ruszyć w drogę
nigdy nie widzieć dnia
Spaść kroplą w morze
Rozpuścić się jak wiatr

EN
WIND
You turn me on
like hardly anyone
You’re pulling me to the bottom
into the sandy background

I’d like to break away from you in time
to fall like a drop of rain
onto the stone floor
to disappear like a shoe print

And I will run
to the end alone
And I will run
to the end alone

Never move
never see the day
Fall like a drop into the sea
Dissolve like wind
Track Name: Nikt nie jest
(EN ver. below)
Po wszystkim masz
prawo czuć niedosyt
Po wszystkim raczej
możesz odpocząć
Nie poskładałeś
nie złożysz ponownie
Nie poleciałeś
nie miałeś sił na to

Nikt nie jest
do ciebie podobny
Nikogo już
nie przypominasz

NO ONE IS
When it’s all over
you have the right to feel unsatisfied
When it’s all over
you can rather rest
You haven’t sort everything out
you won’t sort it out anymore
You didn’t fly
you didn’t have the NATO strength

No one is
like you
You’re no longer
like anyone
Track Name: Albo
(EN ver. below)
Łączy nas prosto z ziemią
ciągnie w dół nas pośród fal
Ona nas ciągnie
ciągnie
ciągnie w dół
Wskazuje ślepy cel
i pusty
pusty znak
Ona wyciąga dłoń
jest lekka jak opłatek snu
Drżącym palcem nam wskazuje
ślepy cel i pusty znak

Albo cię wyniosą nocą
albo możesz wyjść stąd sam

OR
It connects us straight to the ground
pulls us down in the waves
It pulls us
pulls
pulls us down
It points to a blind target
and a blank
blank sign
She’s holding out her hand
it’s light as a wafer of a dream
With a shaking finger
she points to a blind target and a blank sign

Either they take you out at night
or you can get out of here alone
Track Name: Bawimy się jak psy
(EN ver. below)
To wszystko bardzo śmieszne
bawimy się jak psy
wyrwane oczy zęby
na podłodze ślady krwi

Nim powiesz, że mnie lubisz
bym nie zostawił cię
posłuchaj jak mi bije serce
krwią zadławia się

I nie ma o czym mówić
bawimy się jak psy
ty dajesz gładką skórę, ja daję
żyły pełne krwi

A gdyby było mało
malo krwi i mało łez
nasze ciała zimny wiatr rozwieje
tak jak ranną mgłę

A gdyby było mało
jeszcze mniej niż teraz jest
nasze ciała zimny wiatr rozerwie
tak jak ranną mgłę

WE PLAY LIKE DOGS
It’s all very funny
we play like dogs
gouged eyes, ripped out teeth
blood marks on the floor

Before you say you like me
so that I wouldn’t leave you
listen to my heart beating
choking on blood

And there’s nothing to talk about
we play like dogs
you give smooth skin
I give veins full of blood

And if there’s little
little blood and little tears
the cold wind will blow away our bodies
like the morning fog

And if there’s little
even less than now
the cold wind will tear our bodies
like the morning fog
Track Name: Nowy hymn polski
(EN ver. below)
Podaj rękę kobiecie
nie musi się już bać
Do serca jej dłoń przyłóż
nie musi się już bać
A dziurą miłość wypuść
nie musi się już bać

Nie musisz się już bać

Podaj rękę pedałowi
nie musi się już bać
Weź go mocno w ramiona
nie musi się już bać
Nie puszczaj, dopóki nie skona
nie musi się już bać

Nie musisz się już bać

Podaj rękę uchodźcy
nie musi się już bać
Połóż mu dłoń na głowie
nie musi się już bać
nie zdejmuj, póki nie utonie

Nie musisz się już bać

Ja już tutaj nie stoję
Ja już z wami nie stoję
Nie musisz się już bać

Jestem mięsem dumnym jestem mięsem więc jestem mięsem dumnym
jestem mięsem więc

Teraz otwórz oczy
Nic nie masz

A NEW POLISH ANTHEM
Give your hand to the woman
she doesn’t have to be afraid anymore
Put your hand to her heart
she doesn’t have to be afraid anymore
Make a hole in it and let love go through it
she doesn’t have to be afraid anymore

You don’t have to be afraid anymore

Give your hand to the faggot
he doesn’t have to be afraid anymore
Hold him tightly in your arms
he doesn’t have to be afraid anymore
Don’t let him go until he’s dead
he doesn’t have to be afraid anymore

You don’t have to be afraid anymore

Give your hand to the refugee
she doesn’t have to be afraid anymore
Put your hand on her head
he doesn’t have to be afraid anymore
Don’t take it out until she drowns
he doesn’t have to be afraid anymore

You don’t have to be afraid anymore

I don’t stand here anymore
I don’t stand here anymore
I’m not standing with you anymore

You don’t have to be afraid anymore

I’m proud meat I’m meat so I’m proud meat
I’m meat so
Track Name: Nie ma muzyki
(EN ver. below)

Gdy spod dywanu
usuną kurz i twoje ciało
Nie ma muzyki
Roztoczą swoje troski
jak stado mgieł za fabryczną bramą
Nie ma muzyki
Odnajdziesz swoją twarz
w smutku ludzi, których nie znałeś
Nie ma muzyki
Gdy zamiast skrzydeł
rozłożysz swoje głupie ciało
Nie ma muzyki
Gdy zgaśnie światło
noce są już tylko dla ciebie
Cokolwiek sobie przyśnisz
cokolwiek będziesz chciał
raz na sto lat
A słońce znów zaszło
i zachodzić będzie każdego dnia

THERE IS NO MUSIC
When they remove dust
and your body from under the rug
There is no music
They will spread their worries
like wreaths of fog
behind the factory gate
There is no music
You will find your face
in the sadness of the people
you didn’t know
There is no music
When instead of wings
you spread your
stupid body
There is no music
When the light goes out
the nights are only for you
Whatever you dream about
whatever you want
once in a hundred years

The sun has gone down again
and it will go down every other day
Track Name: Kto chodzi po wodzie
(EN ver. below)
Są stare sny
nad ranem mgły
Raczej nie będzie tak
by nie czuć nic
by nie brać nic na sen
Bieg, bieg na skraj
by nie brać nic na sen
Nad ranem mgły

Jak możesz nie być sam?
Cicho szary horyzont

Każdy dzień to jeden raz
Każdy jeden raz
chce żyć inaczej i puka
do tych samych drzwi
Wysłuchaj teraz mnie
bo później za późno jest
choć wydaje się że nie
Czy na pewno tego chcesz?

Jak bardzo tego chcesz?
Bardzo chcę choć nie modlę się
Kto chodzi po wodzie
skończy też w błocie

Odsłonisz swoją twarz
tylko jeden raz
Co zrobisz, gdy odkryjesz się
i nie pozna ciebie nikt?

Spal mój cień, bo nie spalisz mnie
zrzuć to na słabszy dzień
Jutro może wstaniesz i
nie zapamiętasz z tego nic

WHO WALKS ON THE WATER
There are old dreams
fog before morning
Rather, it won’t be so
that you don’t feel anything
that you don’t take sleeping pills
Run, run to the edge
so you don’t have to take sleeping pills
Fog before morning

How can you not be alone?
It’s quiet, the horizon is gray

Every day is once
Everyone wants
to live differently once
and knocks on the same door

Listen to me now
because later it’s too late
though it doesn’t seem to be
Do you really want it?

How much do you want it?
I want it badly though I don’t pray
Who walks on the water
will also end up in the mud

You’ll uncover your face
only once
What will you do when you uncover yourself
and no one recognizes you?

Burn my shadow because you won’t burn me
blame it on a bad day
Tomorrow you can get up and
you won’t remember anything
Track Name: Wilki z miasta
(EN ver. below)
Wilki z miasta
blizny na wilczej skórze
Wilki z miasta
twarze szare szczurze

Wilki z miasta
znaczą swoje ściany
Wilki z miasta
bronią swojej wiary

Miasto las miasto strach
miasto z drutów marzeń
Zmarłych dzieci twarze
na wilczym sztandarze

Każda kropla krwi
Każda chwila zła
Każdy dzwonek do drzwi
Każda kropla krwi

Każdy krok każdy zmrok
Nie mamy tu władzy
Wilki z miasta czują trop
Twarze z błota, sadzy

Miasto las
Miasto strach

WOLVES FROM THE CITY
Wolves from the city
scars on a wolf skin
Wolves from the city
gray rat faces

Wolves from the city
mark their walls
Wolves from the city
defend their faith

The city, the forest, the city, the fear
The city made of wires and dreams
Faces of dead children
on a wolf banner

Every drop of blood
Every drop of evil
Every door bell
Every drop of blood

Every step every dusk
We have no power here
Wolves from the city smell the trail
Faces made of mud and soot

The city, the forest
The city, the fear
Track Name: Droga
(EN ver. below)

Istnieje cel lecz nie ma drogi
co zwiemy drogą jest ciągłym wahaniem
Jesteśmy jak ciężkie krople zła
Pojedynczo spadamy z chmury
wiszącej nad waszymi głowami

Chciałbyś dosięgnąć
dobiec do celu za dnia
Ale znika nim zauważysz
jak kamień co wpada do wody

Noszę w sobie
ziemię, wodę
jeszcze
Noszę w sobie
noże, ogień
jeszcze


THE WAY
There is a goal, but no way
what we call a way is hesitation
We are like heavy drops of evil
We’re falling one by one out of the cloud
that lowers over our heads
You run to reach
your goal during the day
but it disappears before you notice
like a stone that falls into the water

I still carry
dust, water
in me

I still carry
knives, fire
in me
Track Name: Spasiba
(EN ver. below)
Hej, sieg heil! - spasiba!
Charaszo!

Kiedy jesteś młody, chcesz sławy i kobiet
Lecisz jak wiatr pomiędzy ich włosami
Kiedy lecisz jak wiatr, zapominasz
że jesteś tylko kroplą śliny
wyplutą z ust bandyty
że jesteś tylko kroplą śliny
Charaszo!

SPASIBA!
Hey, Sieg Heil! Spasiba!
Kharasho!

When you’re young
you want fame and women
you fly like the wind in their hair
When you fly like the wind you forget
you’re just a drop of saliva spat
out from the mouth of the bandit
you’re just a drop of saliva
Kharasho!

If you like Martim Monitz, you may also like: